Tuyên Quang: Xây mới 12 cầu nông thôn tại Na Hang và Lâm Bình

12 cây cầu giao thông nông thôn sẽ được xây dựng trên địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình (Tuyên Quang) với tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh.
425636815-757859903063199-618084935542639059-n-1720193845.jpg
Cầu Nà Khan xây dựng theo Nghị quyết 55 tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành các Quyết định số 664/QĐ-UBND và 665/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình năm 2024.

Theo đó sẽ có 6 cây cầu giao thông nông thôn mới được xây dựng trên địa bàn huyện Lâm Bình với tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh gồm: Cầu Nà Hán, Nà Cọn, Nà Kham 2 (xã Năng Khả); cầu Khuổi Tha (xã Thanh Tương); cầu Nà Hoóc (xã Sơn Phú); cầu Khuổi Khèn (thị trấn Na Hang).

Tại địa bàn huyện Lâm Bình xây dựng 6 cây cầu với tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng gồm: Cầu Ta Lồm (thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn), cầu Phiêng Tạ (thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn), cầu Thôm Quang (thôn Bản Luông, xã Hồng Quang), cầu Khuổi Han (thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang), cầu Nà Thia (thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà), cầu Nà Ngùa (thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm).

Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Các cây cầu được xây dựng theo quy chuẩn công trình cấp IV, chiều rộng cầu 4 m, phần xe chạy rộng 3,5m, lan can hai bên rộng 0,5m.

Dự kiến được triển khai trong 2 năm 2024 - 2025.

Việc tỉnh Tuyên Quang đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình góp phần thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng nhu cầu giao thông an toàn, thuận lợi của nhân dân.

Đồng thời, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa trong vùng và khu vực.

Cũng như đảm bảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết 55 NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày 20/11/2020 thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu cụ thể là đầu tư xây dựng mới 355 cây cầu trên đường giao thông nông thôn; giai đoạn 2021-2025, hoàn thành xây dựng ít nhất 200 cây cầu; số cầu còn lại tiếp tục đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tính đến đầu năm 2024 đã có hơn 100 cây cầu trên đường giao thông nông thôn của Tuyên Quang xây dựng theo Nghị quyết 55 được xây dựng và đưa vào sử dụng, mang lại diện mạo mới, cuộc sống mới cho nhiều nơi vùng khó khăn của tỉnh Tuyên Quang.