Từ khóa "Miền Bắc được dự báo sẽ chuyển rét đậm, rét hại" :