Tác phẩm Thiên Nga Vũ Điệu của Dũng Ka Cơ xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam

16/02/2023 15:32

Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam cho tác phẩm Vũ Điệu Thiên Nga - Cây Bonsai Tùng Kim Cương của Công ty TNHH Dũng Tân

z4114118821954-5a5f78f6750f7163afbd03f683fd91b4-1676535977.jpg
Tác phẩm Thiên Nga Vũ Điệu
z4114136698378-78b34033635b38ee32f708279a45612e-1676536074.jpg
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam cho tác phẩm Vũ Điệu Thiên Nga 

 

Nhật Lệ