Nâng cao năng lực cho các HTX tại Thái Nguyên

24/06/2022 10:11

Trong thời gian qua kinh tế tập thể và cụ thể là HTX đang được các cấp các ngành cùng quan tâm. Đặc biệt tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

q1-1656039878.jpg
Ngày 23/6 với trên 30 học viên là Giám đốc và kế toán thuộc các HTX về chăn nuôi gà, nuôi dê, nuôi ốc nhồi; sản xuất, kinh doanh chế biến chè đặc sản, sản xuất sản phẩm từ gỗ...

Nghị quyết đã giúp cho nhiều địa phương có hướng đi cụ thể hơn về phát triển KTTT và HTX. Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu tại khu vực miền núi phía Bắc trong phát triển KTTT và nòng cốt là các HTX. Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kết hợp với các  Viện, Trung tâm, trường để đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, quản trị, tiếp cận thị trường… cho các HTX mới thành lập.

q2-1656039882.jpg
Nghị quyết đã giúp cho nhiều địa phương có hướng đi cụ thể hơn về phát triển KTTT và HTX

Ngày 23/6 với trên 30 học viên là Giám đốc và kế toán thuộc các HTX về chăn nuôi gà, nuôi dê, nuôi ốc nhồi; sản xuất, kinh doanh chế biến chè đặc sản, sản xuất sản phẩm từ gỗ… đã được tập huấn các kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị HTX, xây dựng phương án SXKD, phân tích SWOT… thời gian tới sẽ có các lớp chuyên sâu và nâng cao cho từng nhóm HTX theo chuyên ngành cụ thể.

Một số hình ảnh tại sự kiện.

q3-1656039887.jpg
q5-1656039897.jpg
q4-1656040063.jpg
q6-1656039900.jpg
q7-1656039905.jpg
q8-1656039908.jpg
q9-1656039914.jpg
q10-1656039920.jpg
q11-1656039926.jpg
q12-1656039930.jpg

 

Xuân Trường
Bạn đang đọc bài viết "Nâng cao năng lực cho các HTX tại Thái Nguyên" tại chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309