Mô hình hoạt động mới của Ngân hàng Phát triển châu Á nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của châu Á và Thái Bình Dương

02/11/2022 10:53

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa thông qua lộ trình cải cách toàn diện, với mô hình hoạt động mới, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và phục vụ hiệu quả nhu cầu thay đổi của các nước thành viên đang phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương.Theo đó, mô hình hoạt động mới sẽ nâng cao năng lực của ADB với tư cách là ngân hàng khí hậu; tăng cường hoạt động phát triển , huy động đầu tư  tư nhân đồng thời với cung cấp hàng loạt giải pháp phát triển chất lượng cao cho các nước đang phát triển nhằm hiện đại hóa cách làm để đáp ứng dễ dàng, nhanh chóng và gần gũi hơn với khách hàng.

Được coi là những cải cách quan trọng nhất kể từ năm 2002, mô hình hoạt động được triển khai  từ quý 2 năm 2023 sẽ góp phần giảm thiểu gián đoạn đối với khách hàng và những đối tác phát triển của ADB.

Trong thông cáo báo chí phát đi từ Hà Nội vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 ADB  cho biết, Ngân hàng này đã thông qua lộ trình cải cách toàn diện, với mô hình hoạt động mới nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và phục vụ hiệu quả nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia thành viên đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Mô hình hoạt động mới giúp ADB nâng cao năng lực của mình với tư cách là Ngân hàng khí hậu khu vực. Theo đó, sẽ tăng cường hoạt động nhằm phát triển kinh tế tư nhân và huy động đầu tư tư nhân; cung cấp hàng loạt giải pháp phát triển chất lượng cao cho các nước thành viên đang phát triển; đồng thời hiện với đại hóa cách làm việc nhằm đáp ứng dễ dàng, nhanh chóng và gần gũi hơn đối với khách hàng.

Những thay đổi mới giúp ADB có thể thực hiện được mục tiêu phát triển đầy tham vọng trong chiến lược hoạt động đến năm 2030. Đây được cho là những cải cách quan trọng nhất kể từ năm 2002.  Theo Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa “Những cải cách này đều kịp thời và cần thiết. Mô hình hoạt động mới sẽ giúp ứng phó tốt hơn với những thách thức phát triển phức tạp mà khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Nó được xây dựng dựa trên sức mạnh cốt lõi và đội ngũ nhân viên của ADB sẽ giúp chúng tôi cung cấp các giải pháp tác động phát triển lớn nhất cho khu vực.”

31-1667361036.png

Lộ trình thực hiện là kết quả đánh giá về mặt tổ chức và tiếp nhận quan điểm của khách hàng do Chủ tịch Asakawa đứng đầu, được thực hiện từ tháng 6 năm 2021 Quá trình đánh giá được chỉ đạo trên nguyên tắc tối đa hóa hiệu quả phát triển. Với khách hàng, mô hình hoạt động mới sẽ tăng cường trải nghiệm làm việc với Ngân hàng. 5 Tổng Vụ khu vực bao gồm  Trung và Tây Á, Đông Á, Thái Bình Dương, Nam Á, Đông Nam Á và các cơ quan đại diện thường trú tại các quốc gia có các hoạt động sẽ trở thành cửa duy nhất cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của ADB.Đội ngũ nhân viên, kiến thức chuyên môn từ các lĩnh vực, chủ đề và chuyên môn khác mà ADB hoạt động sẽ được củng cố, với việc tăng cường triển khai tới các khu vực và quốc gia để cung cấp những giải pháp tốt hơn cả về phạm vi và chất lượng.Việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ giảm thiểu sự gián đoạn đối với các khách hàng và đối tác phát triển của ADB.

Hy vọng  cùng với cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực, mô hình hoạt động mới  của Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực./.                                   

TS Lê Thành Ý