Mang đến làn gió mới, không khí mới cho nông nghiệp, nông thôn

17/07/2023 22:37

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã qua giai đoạn khởi động, bắt đầu tăng tốc và về đích. Chương trình đã mang đến làn gió mới, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nông dân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa mạnh mẽ tại các cấp Hội phụ nữ

Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 17/7/2023 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ: Đây là dịp để các đơn vị liên quan nhìn lại chặng đường làm được, chưa làm được trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và đưa ra những sáng kiến, mô hình để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Những kết quả nổi bật của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Chương trình MTQG xây dựng NTM) giai đoạn 2021-2025 với mục đích cụ thể hóa, đưa các Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn: Hạ tầng kinh tế- xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm (tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020). Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và kịp thời chăm lo cho đối tượng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giảm 1,7% so với năm 2020; giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng 3,36% (cao nhất trong những năm gần đây); môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn luôn được ổn định.

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương thông tin về kết quả đạt chuẩn NTM của cả nước: Đến nay, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM (tăng 11,3% so với cuối năm 2020), trong đó, có 100 xã khu vực III vùng DTTS và MN, có 04 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn NTM, 1.331 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 176 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 90 đơn vị so cuối năm 2020 (chiếm khoảng 40,8% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước)19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM (tăng 07 địa phương so với cuối năm 2020), trong đó có 05 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Diện mạo nông thôn, đời sống của người dân được cải thiện; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng.

Diện mạo nông thôn, đời sống của người dân được cải thiện; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhận định: Trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, giải quyết.

Đó là những hạn chế liên liên quan đến hệ thống văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện; một số địa phương còn lúng túng, chậm ban hành các văn bản cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025 theo phân cấp; kết quả đạt chuẩn xã NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn; công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều; chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, thu nhập, an ninh trật tự xã hội...

Những hạn chế, khó khăn này sẽ được rút kinh nghiệm và khắc phục trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình.

Mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đến năm 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025. Cụ thể:

- Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM (miền núi phía Bắc: 60%, Đồng bằng sông Hồng: 100%, Bắc Trung Bộ: 87%, Nam Trung Bộ: 80%, Tây Nguyên: 68%; Đông Nam Bộ: 95%, Đồng bằng sông Cửu Long: 80% số xã đạt chuẩn NTM), trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020;

- Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (miền núi phía Bắc: 30%; Đồng bằng sông Hồng: 90%; Bắc Trung Bộ: 45%; Nam Trung Bộ: 35%; Tây Nguyên: 30%; Đông Nam Bộ: 80%; Đồng bằng sông Cửu Long: 35% số đơn vị), trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM;

Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được lan tỏa mạnh mẽ tại các cấp Hội phụ nữ

Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được lan tỏa mạnh mẽ tại các cấp Hội phụ nữ

- Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (miền núi phía Bắc phấn đấu có 01 tỉnh, Đồng bằng sông Hồng: 10 tỉnh, Bắc Trung Bộ: 01 tỉnh, Nam Trung Bộ: 01 tỉnh, Tây Nguyên phấn đấu có 01 tỉnh; Đông Nam Bộ: 04 tỉnh, Đồng bằng sông Cửu Long: 03 tỉnh);

- Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới 

Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội phụ nữ từ cấp Trung ương đến địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, TƯ Hội LHPN Việt Nam về xây dựng NTM. Thời gian qua, xây dựng nông thôn mới (đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết: Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực góp phần cùng cả hệ thống chính trị và người dân cùng chung sức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong những năm qua các cấp hội phụ nữ đã huy động sức mạnh của phụ nữ, góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo bình đẳng giới, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Trần Lê
Bạn đang đọc bài viết "Mang đến làn gió mới, không khí mới cho nông nghiệp, nông thôn" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309