Hà Nội: Thường Tín sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024

Tổng giá trị thương mại dịch vụ của huyện Thường Tín đã đạt mốc 10.102 tỷ đồng. Thông tin này được Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, ông Nguyễn Xuân Minh, xác nhận tại Kỳ họp thứ 19 của HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào sáng ngày 9/7.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Thường Tín đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, ông Nguyễn Xuân Minh, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của huyện ước đạt 12.180 tỷ đồng, tương đương 38,7% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với năm 2023.

z5615736793509-7840e95fda272d4c57cef9686c71ee03-1720496908.jpg
Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp đạt 9.690 tỷ đồng, hoàn thành 40,6% kế hoạch năm và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với tổng giá trị 10.102 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch năm và tăng 13,6% so với năm 2023.

Ngành nông nghiệp của huyện trong 6 tháng đầu năm cũng đạt kết quả khả quan với tổng giá trị sản xuất ước tính 992 tỷ đồng, hoàn thành 54,9% kế hoạch năm và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, huyện đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao để trình UBND TP thẩm định.

Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu trong 6 tháng đầu năm đạt gần 887 tỷ đồng, tương đương 71,98% dự toán TP giao và 44,45% dự toán huyện giao, tăng 18,96% so với năm 2023. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 350 tỷ đồng, hoàn thành 70,67% kế hoạch năm.

Huyện Thường Tín cũng đã nỗ lực giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án trọng điểm như cải tạo đường 427, mở rộng QL1A, xây dựng đường Vành đai 4, vườn hoa Nguyễn Du và các khu đấu giá đất. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã triển khai GPMB cho 43 dự án với tổng diện tích 37,3ha, ảnh hưởng đến 1.236 hộ dân, và đã chi trả bồi thường cho 20 dự án với diện tích 138.924,7m2 và kinh phí 62,9 tỷ đồng.

Đồng thời, huyện đã xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ GPMB cho 8 dự án khác với tổng diện tích 179.294,2m2 và kinh phí 16,2 tỷ đồng. Huyện cũng thực hiện 46 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 123,3ha. Để đảm bảo tiến độ, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và triển khai các dự án tiếp theo.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và các xã, thị trấn đã kiểm tra 1.148 cơ sở, xử phạt 16 cơ sở với số tiền 47,8 triệu đồng và buộc tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.

“Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội huyện Thường Tín tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đều đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, với mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước,” ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, nhấn mạnh.