EBOOK: Tập bản đồ Hợp tác xã nông nghiệp tham gia trong chuỗi ngành hàng chủ lực

12/04/2023 09:35

Thời gian qua, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và luôn là “điểm sáng” của toàn bộ nền kinh tế. Trước những khó khăn, thách thức từ thời tiết bất thường, nguy cơ dịch bệnh đến những biến động của thị trường, toàn ngành nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước gặp muôn vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, vượt lên những khó khăn do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, ngành nông nghiệp một lần nữa khẳng định vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế và đạt được những kết quả ấn tượng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của năm 2021 đạt kỷ lục với con số trên 48,6 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2022 giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp sẽ đạt trên mức 53 tỷ USD. Thành tựu của ngành nông nghiệp có sự đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

Trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”, hướng tới những giá trị xanh được tạo nên từ chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp là yêu cầu cấp bách giúp thay đổi cách thức phát triển nền nông nghiệp theo hướng có kế hoạch, gắn với nhu cầu thị trường; quan tâm hơn tới kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mẫu mã bao bì và thương hiệu của nông sản.

Kinh tế tập thể, trong đó có hợp tác xã là giải pháp đầu tiên trong mọi giải pháp để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất ở quy mô và sản lượng lớn hơn. Hợp tác xã phải được xác định là một thành phần của kinh tế nông thôn để khắc phục tình trạng đất đai manh mún, nhỏ lẻ, tạo giá trị gia tăng cho nông sản và từ đó nâng cao thu nhập của nông dân và thích ứng với biến đổi khí hậu. Với quy mô sản xuất đủ lớn, hợp tác xã sẽ góp phần xây dựng được thương hiệu cho từng vùng nguyên liệu, trở thành đối trọng trong liên kết bình đẳng với các doanh nghiệp, giải được bài toán giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng đầu ra. Hợp tác xã sẽ là nguồn sức mạnh nội tại to lớn để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Ngoài ra, phát triển hợp tác xã nông nghiệp còn trở thành thể chế quan trọng ở nông thôn, đóng vai trò quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân theo yêu cầu Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hân hạnh giới thiệu Tập bản đồ “Hợp tác xã nông nghiệp tham gia trong các chuỗi ngành hàng chủ lực” tới các nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã để có được bức tranh tổng quan về hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam với vai trò là nơi khởi nguồn cho giá trị nông sản Việt Nam. Tài liệu này dự kiến sẽ được cập nhật giới thiệu trong tương lai 02 năm một lần.

XEM TOÀN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Hằng Nga