Chỉ số Kinh doanh Liêm Chính Việt Nam

Hướng tới nền kinh tế và doanh nghiệp phát triển bền vững, tính liêm chính trong kinh doanh là vấn đề được xã hội quan tâm rộng rãi . Trong xu thế kinh tế toàn cầu suy giảm, ngày 21 tháng 9 /2022, Liên doàn Thương mại và Công nghiệp Viêt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) giới thiệu bộ Chỉ số Kinh doanh Liêm chính Viêt Nam (VBII). Bài viết đề cập đến những nội dung cơ bản về chủ đề này’