Kinh tế Việt Nam từ góc nhìn của định chế tài chính toàn cầu Ngân hàng thế giới

Môi trường bên ngoài khó khăn và nhu cầu trong nước suy giảm làm tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại. Nhưng nền kinh tế sẽ tăng tốc trở lại trong nửa cuối năm nay và những năm tiếp theo. Để thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ có thể hỗ trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, qua đó tạo việc làm và kích thích hoạt động kinh tế.