Hỗ trợ nông nghiệp phải “ra tấm ra món”

Ngày 27/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô dưới sự chủ trì của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Những vướng mắc về cơ chế, bất cập trong sử dụng đất, khó khăn đầu ra cho nông sản đã được nông dân bày tỏ thẳng thắn, mong muốn Hà Nội có những biện pháp “đột phá” để thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân.