Tập đoàn Masan tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 13/1, phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty WinCommerce (thuộc Tập đoàn Masan) cho biết, Tập đoàn Masan đã tập trung trung nghiên cứu và từng bước phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm được coi là lợi thế của Việt Nam như các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.