Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn nhà nông học uyên bác, người thầy mẫu mực

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn nhà nông học uyên bác, người thầy mẫu mực” của tác giả GS.TS. Nguyễn Tử Siêm nguyên Cục trưởng Cục Khuyến nông, Bộ NN và PTNT trong cuốn sách quý nói trên