Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn: Nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội Nông nghiệp

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn: Nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội Nông nghiệp” của tác giả GS.TS. Nguyễn Văn Luật nguyên Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trong cuốn sách quý nói trên.