Hội thảo Triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội 2023

Hội thảo Triển lãm kết quả phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp Việt Nam vinh dự là một trong những đơn vị tham gia triển lãm, trưng bày một số sản phẩm của Hà Nội và các địa phương. Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo: