Cầu Long Biên: Ký ức thời gian và những điều cần biết!

Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng kết nối 3 quận Hoàn Kiếm,  Ba Đình và Long Biên của Hà Nội, được xây dựng bởi công ty Daydé & Pillé.Trên đầu cầu hiện vẫn còn tấm biển có ghi thời gian thi công (1899-1902) và nhà thầu xây dựng Daydé & Pillé - Paris.