Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 hứa hẹn nhiều chương trình đặc sắc

Ngày 1-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”.