Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn được vinh danh tại Đại hội doanh nhân 2023

Ngày 13/10, doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn giám đốc Công Ty TNHH DrGreen profession đã được vinh danh trong Đại hội doanh nhân diễn ra tại Dinh độc lập (TP.HCM).