Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Hiếu

Chiều nay, thấy tin nhà văn Nguyễn Hiếu qua đời mà một facebooker thông báo , tôi thực sự bất ngờ. Mới hơn một tuần trước ông còn gọi cho tôi trao đổi về một cuốn sách đồng thoại viết cho thiếu nhi. Giọng ông đầy cảm hứng và mạnh mẽ.