Lễ hội Chùa Hương Xuân Giáp Thìn: Đổi mới tổ chức, siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn văn minh và thân thiện

Một trong những điểm mới tại Lễ hội Chùa Hương Xuân Giáp Thìn là các chủ thuyền, đò không được tự do đón khách như trước, mà phải tham gia hợp tác xã mới được làm dịch vụ, nhằm chấm dứt tình trạng chèo kéo, vòi thêm tiền từ du khách...