Bảo Lộc: Thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, phát huy kết quả giảm nghèo, tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên, cải thiện điều kiện sống và sản xuất. Thành phố Bảo Lộc thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Thành ủy về Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, Thành phố Bảo Lộc phấn đấu mỗi năm giảm từ 0,1% đến 0,15% hộ nghèo.

56179-anh-1-20231027192922-1720412516.jpg

Khối phòng, ban chuyên môn TP Bảo Lộc đã tổ chức trao tặng sinh kế cho các hộ nghèo tại xã Lộc Nga. Ảnh Khánh Phúc

Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm, đối thoại chính sách về giảm nghèo và sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023 tại thành phố Bảo Lộc.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023, cụ thể: giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin...  Hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; vay vốn tín dụng ưu đãi; khuyến nông, khuyến lâm; đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm... Đặc biệt là đã triển khai hỗ trợ mô hình sinh kế cho các nhóm cộng đồng ở các xã: Lộc Châu và Đamb’ri cho 13 hộ với số tiền 501 triệu đồng; đang tiếp tục triển khai cho các xã: Đại Lào, Lộc Châu, Đamb’ri, Lộc Nga  và phường Lộc Sơn, với kinh phí 1.263 triệu đồng. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Song song với việc thực hiện công tác giảm nghèo, việc bảo đảm an sinh xã hội của thành phố cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chính sách an sinh xã hội được triển khai, thực hiện ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên nhiều lĩnh vực gồm: Giải quyết việc làm, đào tạo nghề; thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội… đã tạo điều kiện để người nghèo của thành phố được hưởng thụ các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Kết quả cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố đã giảm được 333/767 hộ nghèo đa chiều (tương ứng 43,1%/ tổng số hộ nghèo so với năm 2022) trong đó giảm 109 hộ nghèo và 224 hộ cận nghèo. Hiện nay thành phố còn 84 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,18% và 350 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,76%. 

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo. Trong năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố, các chương trình cụ thể như sau: Cho vay ưu đãi hộ nghèo, cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay, cho vay giải quyết việc làm, cho vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, cho hộ nghèo vay sửa chữa nhà ở... với tổng dư nợ: 557.943 tỷ đồng/9.223 hộ.

Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo; Trong năm, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thông tin rộng rãi, công khai đối tượng, các đối tượng học nghề được ngân sách hỗ trợ; Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, trợ cấp khó khăn đột xuất:

Cùng đó, thành phố đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố là đơn vị chủ trì đến nay đã huy động được hơn 4 tỷ 422 triệu đồng, bằng nguồn kinh phí vận động được, thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thành phố đã tập trung xây dựng và nâng cấp các cơ sở y tế trên địa bàn đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân nói chung và người nghèo nói riêng; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ về y tế

Để đảm bảo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh nghèo trong thời gian qua thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động, tạo các điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia học tập; huy động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh vùng đồng bào dân tộc; thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí cho các học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để thực hiệu tốt công tác bảo trợ xã hội, hàng năm thành phố đều tiến hành rà soát thống kê và tiến hành xét duyệt các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, kịp thời cấp kinh phí trợ cấp cho các đối tượng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người già cô đơn, người từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, qua đó giúp cho họ ổn định cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện nay toàn thành phố có 4.290 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng với tổng số tiền trợ cấp trên 2 tỷ đồng/tháng.

Thực hiện Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, thành phố đã triển khai thực hiện đến từng hộ nghèo đảm bảo chính xác, kịp thời. Đã có 772 lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí 113.484.000 đồng.

Mục tiêu của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng và các Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung là xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm tạo việc làm sinh kế bền vững cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Ngoài các chính sách như đã nêu trên, năm 2023 thành phố Bảo Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 87/ KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 thực hiện công tác giảm nghèo; truyền thông, giám sát đánh giá giảm nghèo năm 2023; triển khai  thực hiện Kế hoạch số 1338/ KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm huy động nguồn lực, hỗ trợ sinh kế cho 141/146 hộ gia đình thoát nghèo, với sự vào cuộc quyết liệt, lãnh đạo sâu sát và gương mẫu đi đầu của Khối cơ quan Thành ủy, sự hưởng ứng tích cực của đa số các cơ quan, đơn vị  vận động. Kết quả đến ngày 25 tháng 12 năm 2023, toàn thành phố đã huy động hỗ trợ được hơn 2 tỷ 278 triệu đồng trong tổng số 2.920 triệu đồng cho 113 hộ thoát nghèo