Bảo Lộc: Đảm bảo tiến độ về công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2024, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, phối hợp của các tổ chức đoàn thể thành phố, về công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường Bảo Lộc đã đạt được kết quả đáng mong đợi trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường.

bl-1720584052.jpg

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh internet

Về công tác quy hoạch, UBND thành phố tập trung chỉ đạo cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, triển khai lập chương trình phát triển đô thị Bảo Lộc mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc; đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch phân khu đối với 06 phường, quy hoạch chung xây dựng đối với 05 xã; lập mới và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai các công trình trọng điểm, thu hút đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất; Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã phê duyệt 03 đồ án quy hoạch, 08 nhiệm vụ và dự toán quy hoạch.

Về quản lý đô thị, Tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp chính quyền cơ sở xử lý các trường hợp buôn bán, kinh doanh lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên tuyến đường nội thị và Quốc lộ 20, các công trình xây dựng trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ ao, hồ, sông suối trên địa bàn. 

Đồng thời, UBND thành phố cấp 237 giấy phép xây dựng cho các tổ chức cá nhân, ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị với số tiền 162,5 triệu đồng; UBND các xã ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị với số tiền 89 triệu đồng. 

Về tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, nhất là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức và cá nhân, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và không phép. 

Trong 6 tháng năm 2024, UBND thành phố đã cấp 44 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích là 39.754m2, chuyển mục đích sử dụng đất 192 hồ sơ, với tổng diện tích 41.032m2, xác nhận 55 trường hợp đăng ký khai thác nguồn nước dưới đất, cấp 03 giấy phép môi trường; ban hành 09 quyết định trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản với số tiền 79,480 triệu đồng. UBND các phường, xã ban hành 25 quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản với số tiền 22 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đảm bảo tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ; trình thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị Bảo Lộc mở rộng đến năm 20230, tầm nhìn đến năm 2040. 

Song song đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 09-NQ/ThU ngày 22/5/2022 của Thành ủy về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng. 

Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 đối với thành phố tạo điều kiện để thành phố có thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, thực hiện công tác cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hồ cảnh quan trên địa bàn, cắm mốc ranh giới đất công theo Quyết định 287/QĐ-UBND của UBND tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ chủ trương thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.