Thư ngỏ mừng năm mới gửi Quý Hiệp hội và Cộng đồng Doanh nghiệp nông nghiệp

15/01/2023 08:47

Nhân dịp năm mới 2023, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có Thư ngỏ gửi Quý Hiệp hội và Cộng đồng Doanh nghiệp nông nghiệp. Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trân trọng giới thiệu.

 
 

 

Lê Minh Hoan