Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo không tiếp tục bảo trợ bất kỳ hoạt động nào có liên quan tới CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống

21/12/2022 22:57

Tối ngày 21/12/2022 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hội nghị đông người của CLB Ảnh Khoa học và Cuộc sống. Trong phông Hội nghị có hình ảnh thể hiện Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam là cơ quan chủ quản của Hội nghị. Về việc này, Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam khẳng định: Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam không tổ chức và cũng không nhận được báo cáo hay hoạt động bảo trợ Hội nghị trên.

Trước đó, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam có văn bản 75/2022/CV - PHANO ngày 05/11/2022 gửi CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống đã khẳng định rõ Tạp chí chỉ bảo trợ một số hoạt động của CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống, nếu hoạt động đó phù hợp với tôn chỉ mục đích Tạp chí, chứ không phải Tạp chí là cơ quan chủ quản của CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống.

b1111-1671638163.jpg
Hành vi mạo danh Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam

Đồng thời, trong văn bản trên cũng khẳng định: Đối với các sự kiện cần bảo trợ, CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống cần gửi kế hoạch và đề xuất để Tạp chí xem xét quyết định cụ thể. Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam nghiêm cấm việc cá nhân, tổ chức tuỳ tiện nhân danh Tạp chí, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam dưới mọi hình thức để phục vụ vào việc chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí...

Việc một số cá nhân trong CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống cố tình đánh tráo khái niệm "bảo trợ" hoạt động khi được phép bằng văn bản với việc "chụp mũ" cho Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam là cơ quan chủ quản của CLB này để tùy tiện hoạt động đông người (trên 30 người) là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhân sự việc đáng tiếc này, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo không tiếp tục bảo trợ bất kỳ hoạt động nào có liên quan tới CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống.  

Một lần nữa, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đề nghị CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Cuộc sống hay CLB Ảnh Khoa học và Cuộc sống, cũng như các tổ chức, cá nhân khác phải chấm dứt ngay những hành vi vi phạm pháp luật tương tự.

BBT