Từ khóa "TS Hoàng Xuân Trường: Nghiên cứu kiến thức bản địa một số giải pháp và nâng cao chất lượng hiệu quả chăn nuôi bò Hmông" :