Từ khóa "Sóc Trăng ký kết biên bản ghi nhớ “Hợp tác công tư – thúc đẩy chuỗi lúa gạo bền vững”" :