Từ khóa "Giáo sư Nguyễn Vy, nhà khoa học nông nghiệp xuất sắc của Việt nam, qua đời ở tuổi 90 tại Hà nội" :