Sấm truyền hơn 500 năm trước của Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm về ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954...!?

03/02/2023 09:29

“Cửu cửu càn khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập Tràng An”

Lời sấm này có nghĩa là đất nước ta phải qua 81 năm (cửu cửu) mới thoát khỏi ách nô lệ (nhờ cuộc Cách mạng Tháng Tám), sau đó phải qua 9 năm nữa mới được yên, thể hiện bằng câu “Thanh minh thời tiết hoa tàn”. Đó chính là trận Điện Biên Phủ lẫy lừng ngày 13/2/1954 đúng vào tiết thanh minh. “Thời tiết hoa tàn” tức là ở thời điểm thanh minh đó có một sự tàn lụi, thì chính là sự tàn lụi của ách cai trị của thực dân Pháp.

z4080001683077-e7162b2ce08e7ad16895bfb53774ebac-1675391099.jpg

“Trực đáo dương đầu mã vĩ” tức là cuối năm Ngọ, đầu năm Mùi thì mới có sự thành công. Đó chính là sau chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 3/1954, đến 10/10/1954 mới giải phóng Thủ đô và ngày 1/1/1955 Chính phủ mới về tiếp quản Thủ đô.

z4080001675772-7aa9e6708effe858f9a4c0f7d6c50274-1675391099.jpg

Lời sấm “Hồ binh bát vạn nhập Tràng An” nghĩa là có lính tám Sư đoàn bộ đội Cụ Hồ tiến vào Tràng An – tên gọi cũ của Thủ đô Hà Nội.

z4080001676115-c8c801bc40545e8bc0901a02df9635eb-1675391099.jpg

Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Minh Trí