PGS.TS Đào Thế Anh: "Không chỉ chuyển đổi số trong kết nối bán hàng mà còn chuyển đổi số trong cả khâu quản lý sản xuất để minh bạch thông tin"

13/10/2021 18:04

Đó là ý kiến của PGS.TS Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nêu tại "Diễn đàn trực tuyến Hà Nội 2021 - Kết nối sản phẩm OCOP, Nông sản thực phẩm an toàn" diễn ra vào sáng ngày 01/9/2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với một số cơ quan tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn cho tác chủ thể tiêu thủ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19.

PGS.TS Đào Thế Anh: "Không chỉ chuyển đổi số trong kết nối bán hàng mà còn chuyển đổi số trong cả khâu quản lý sản xuất để minh bạch thông tin"

a00000009-1630469700.jpg PGS.TS Đào Thế Anh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Đào Thế Anh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng thực tế của việc tham gia sàn thương mại điện tử hiện nay còn hạn chế về mặt số lượng, số sàn ít, nhà sản xuất tham gia cũng rất ít. Bởi vì đã tham gia sàn thương mại điện tử thì phải cung cấp rất nhiều thông tin như có mã VietGAP, mã vùng trồng, các điều kiện về an toàn thực phẩm.

“Trong tương lai, để các sản phẩm nông nghiệp phát triển tốt, khai thác tốt nền tảng số để bán hàng thì các nhà sản xuất phải chuyển dần sang sản xuất bền vững, minh bạch thông tin. Không chỉ chuyển đổi số trong kết nối bán hàng mà còn chuyển đổi số trong cả khâu quản lý sản xuất để minh bạch thông tin”, PGS.TS Đào Thế Anh nhấn mạnh. 
 

PV