Liên kết hợp tác: Con đường tất yếu của sự phát triển Nông nghiệp bền vững

17/04/2022 09:46

Nongthonvaphattrien - Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình kinh tế tập thể đang là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết và trình độ của nông dân. Đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu và tác động từ đại dịch Covid-19 như hiện nay, phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp là giải pháp hữu hiệu để ứng phó với những "tác động kép".

Liên kết hợp tác: Con đường tất yếu của sự phát triển Nông nghiệp bền vững

 

BBT