EBOOK: Phân tích thị trường xuất nhập khẩu nông sản tháng 12 năm 2022

13/01/2023 17:29

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản.

Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin được phát hành hàng tháng. Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu. 

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, quý độc giả để các Bản tin được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

XEM TOÀN 2 BẢN TIN TẠI ĐÂY 

Hằng Nga
Bạn đang đọc bài viết "EBOOK: Phân tích thị trường xuất nhập khẩu nông sản tháng 12 năm 2022" tại chuyên mục Phát triển bền vững. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309