Di Linh khai trương Trung tâm Điều hành thông minh

29/11/2023 15:25

Sáng 29/11, UBND huyện Di Linh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh huyện Di Linh - IOC. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo huyện Di Linh và đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, cùng với đại diện Viễn thông Lâm Đồng.

a1-20231129093007-20231129102239-1701245970.jpg

Nhấn nút khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC huyện Di Linh

Trung tâm Điều hành thông minh huyện Di Linh gồm 2 phân hệ chính: Trung tâm phân tích và khai thác dữ liệu tập trung và theo dõi và giám sát các hoạt động của toàn huyện.

Trung tâm điều hành thông minh huyện Di Linh có chức năng tổng hợp, quản lý, khai thác, sử dụng các số liệu, dữ liệu về kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự (trừ dữ liệu mật); cung cấp thông tin, giải pháp xử lý cho UBND huyện Di Linh và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Di Linh; dữ liệu của hệ thống camera giám sát an ninh, thiết bị quan trắc, các phần mềm chuyên dùng được kết nối tập trung về Trung tâm IOC.

Theo ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh khẳng định: Sự ra đời của Trung tâm Điều hành thông minh huyện Di Linh là sự khởi đầu của quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và công dân số hướng tới xã hội số của huyện Di Linh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của của địa phương nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Hiện nay, dữ liệu Trung tâm Điều hành thông minh đã tích hợp, kết nối được các lĩnh vực, bao gồm: Kinh tế - xã hội; giám sát thủ tục hành chính công; hệ thống quản lý tư pháp, hộ tịch; giáo dục; quản lý hộ kinh doanh; phản ánh hiện trường – dịch vụ công; kết nối hệ thống quy hoạch; kết nối hệ thống quản lý thu ngân sách.

Đồng thời, dữ liệu của các lĩnh vực này được cập nhật liên tục về Trung tâm IOC qua 2 hình thức: Tự động kết nối dữ liệu với các phần mềm trong hệ sinh thái đô thị thông minh mà huyện đã triển khai trong suốt thời gian vừa qua, gồm: Phần mềm một cửa điện tử, quản lý văn bản, phần mềm quản lý giáo dục, quản lý y tế, quản lý thuế… được cập nhật định kì và thường xuyên bởi chuyên viên các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thông qua hệ thống báo cáo tập trung.

Việc cập nhật dữ liệu tự động thể hiện tính ưu việt của Trung tâm IOC, đó là khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu đa dạng, chính xác và theo thời gian thực. Từ đó, Trung tâm Điều hành thông minh đã trở thành kho dữ liệu dùng chung của toàn huyện, có nhiệm vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của các cơ quan, đơn vị và các ngành khác nhau. Ngoài ra, thông qua công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu thông minh, trí tuệ nhân tạo dữ liệu IOC được thể hiện thành các dạng biểu đồ, thống kê, báo cáo… giúp cho lãnh đạo và chuyên viên có thể khai thác dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, Trung tâm IOC sẽ tiếp tục triển khai đào sâu khai thác dữ liệu sẵn có, mở rộng việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác như môi trường, đất đai, nông nghiệp, du lịch…

Ngoài ra, Trung tâm IOC còn giám sát, theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của các hệ thống đang được triển khai tại địa bàn huyện Di Linh như: Giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc xử lý hồ sơ hành chính công; tiếp nhận, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc xử lý các phản ánh hiện trường ghi nhận trên ứng dụng “Di Linh trực tuyến”; báo cáo dữ liệu định kì, hàng ngày cho lãnh đạo nắm thông tin; sử dụng hệ thống camera để giám sát, theo dõi các hoạt động, vụ việc liên quan tới lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh…

Bên cạnh đó, Trung tâm Điều hành thông minh sẽ trở thành kho dữ liệu dùng chung của toàn huyện, có nhiệm vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phòng ban và các ngành khác nhau. Khi Trung tâm đi vào hoạt động sẽ giúp lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng thu thập, đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực quan dựa trên dữ liệu số về các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ.

Theo đó, để phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh, đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm và sự chung tay, góp sức của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng của nhân dân. Đặc biệt, rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành ở tỉnh và cả hệ thống chính trị huyện Di Linh.

Chủ tịch UBND huyện Di Linh kêu gọi và đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng hưởng ứng, đồng tâm hợp sức, nỗ lực phấn đấu cùng với chính quyền huyện thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Di Linh trong thời gian tới.

Hoài Trinh
Bạn đang đọc bài viết "Di Linh khai trương Trung tâm Điều hành thông minh" tại chuyên mục Chính sách – Sự kiện. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309