Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre bị xử phạt hành chính 510 triệu đồng

05/10/2022 16:08

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 510 triệu đồng, Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Được biết, UBND tỉnh Bến Tre có Công văn 2226/QĐ-XPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre (ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành) do ông Nguyễn Hải Vân làm người đại diện pháp luật.

Theo đó, công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre bị xử phạt vi phạm hành chính vì: Không phối hợp với UBND xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để tổ chức niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở  UBND cấp xã. Đồng thời, công ty không lập, gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

image002-1664960791.png
Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre bị xử phạt hành chính 510 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, công ty cũng không vận hành thường xuyên công trình xử lý chất thải; không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định; không thực hiện quan trắc chất thải; không báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm; không xây dựng Kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

Các hành vi vi phạm hành chính trên được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2022, nếu quá thời hạn 10 ngày mà Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, UBND tỉnh Bến Tre sẽ sử dụng phương án dự phòng mở rộng Nhà máy rác An Hiệp để tập trung rác trong thời gian tới.

Nhựt Nam