Công bố và bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng

Chiều 14-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị công bố và bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Sở NN&PTNT bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng cho các đơn vị

Theo kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn thành phố, đến năm 2020, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 60.749,8ha, tăng 3.360,1 ha so với kết quả kiểm kê rừng năm 2017; tầm nhìn đến năm 2030, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 56.763,2ha, giảm 3.986,7ha (diện tích quy hoạch rừng sản xuất) so với với diện tích điều chỉnh đến năm 2020.

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng cho các đơn vị gồm: quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Dịp này, Sở NN&PTNT công bố Quyết định của UBND thành phố phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở NN&PTNT sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố sắp xếp lại các đơn vị chủ rừng; thành lập Ban quản lý đặc dụng, phòng hộ thành phố trên cơ sở số liệu, bản đồ rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tham mưu chỉ đạo đóng mốc 3 loại rừng; Xây dựng các dự án đầu tư trong giai đoạn 2020-2030; chỉ đạo giám sát việc xây dựng kế hoạch thực thi các dự án; thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực lâm nghiệp; tham mưu chỉ đạo các chủ rừng xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo điều 27 Luật Lâm nghiệp.

Theo Sở NN&PTNT, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đặt ra, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biên sâu rộng về các nội dung đề án; tổ chức triển khai thực hiện nội dung quy hoạch lâm nghiệp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khoa học.

Các sở, ban, ngành, địa phương có rừng và đất lâm nghiệp tiến hành cập nhật điều chỉnh quy hoach và kế hoạch sử dụng đất các cấp thống nhất, đồng bộ với kể quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng nhằm thực hiện hiệu quả đúng quy định việc sử dụng đất lâm nghiệp…

Đồng thời thực hiện phân định cắm mốc 3 loại rừng, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; Điều tra đa dạng sinh học rừng, trồng rừng thay thế... và các chính sách phát triển lâm nghiệp như chính sách trồng rừng gỗ lớn, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng... nhằm góp phần xây dựng ngành lâm nghiệp thành phố ngày càng phát triển.