Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh

nongthonvaphattrien - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đề ra 3 cam kết tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ nhất sáng kiến 'Đổi mới nông nghiệp để ứng với với biến đổi khí hậu'.