Cơ sở chăm sóc người có công và khuyết tật Việt Nam – nơi lan tỏa tình yêu thương và hi vọng tới những hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động vì cộng đồng từ cách đây 10 năm, Cơ sở chăm sóc người có công và khuyết tật Việt Nam do anh Đỗ Tuấn Kiên đứng đầu đã ghi dấu ấn sâu đậm trong việc hỗ trợ và chăm sóc những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với mục tiêu chăm sóc người có công và đào tạo dạy nghề cho người khuyết tật tạo dựng tương lai bền vững, cơ sở đã thực hiện nhiều dự án quan trọng và có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội.