Ra mắt mô hình Vườn thực phẩm cộng đồng tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Ngân hàng thực phẩm Việt Nam vừa phối hợp cùng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM ký kết hợp tác “Chương trình phát triển nông nghiệp và thực phẩm định hướng xanh, bền vững và khánh thành mô hình Vườn thực phẩm cộng đồng - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Nong Lam - Food Bank Garden).