Khơi dậy trong thanh niên lẽ sống Hồ Chí Minh và khát vọng Dân tộc chân chính

Chiều ngày 7/12, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Toạ đàm “Lẽ sống cống hiến - Khát vọng thanh niên” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội đầu ngành nhằm góp phần định hướng, giáo dục thanh niên rèn luyện, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và khơi dậy trong thanh niên khát vọng vươn lên, xây dựng Tổ quốc, đồng hành cùng Dân tộc.