Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội chạm ngưỡng doanh thu hơn 6,6 tỷ đồng

Sau 5 ngày tổ chức (từ 14-18/12), Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 đã có hơn 20.000 lượt người tới tham quan, mua sắm tại Festival. Doanh thu của các đơn vị tham gia trưng bày đạt trên trên 6,6 tỷ đồng triệu đồng.