Xuất khẩu nông sản sang thị trường khó tính

Tại diễn đàn “Ổn định chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp” diễn ra vào chiều ngày 22/11, một số diễn giả đã lưu ý khi Việt Nam xuất khẩu nông sản sang thị trường khó tính.