TS Lê Thành Ý: Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cao nhất trong hệ thống quy hoạch đất nước;  Quy hoạch này cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) để bố trí không gian một cách hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Quy hoạch định hướng phân vùng và liên kết trên lãnh thổ bao gồm  cả đất liền, biển đảo và vùng trời để tạo không gian phát triển đồng bộ; gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu(BĐKH). Nội dung quy hoạch xác định việc phân bổ và tổ chức không gian hoạt động KT-XH,quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường mang tầm chiến lược.