Vinh danh các doanh nghiệp trong Gala Doanh nhân tỏa sáng

Chương trình Gala Doanh nhân tỏa sáng nhằm tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, có công hiến trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế chung của đất nước đồng thời tạo khí thế mới, mừng đón xuân Quý Mão.