Đưa công nghệ “phủ” lên đất nông nghiệp: Bước đột phá để làm giàu

Xa dần hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” với hàng trăm mảnh ruộng nhỏ, những năm gần đây, ở vùng nông thôn của huyện Quế Sơn (Quảng Nam) xuất hiện nhiều hơn “cánh đồng công nghệ cao”.