Thông điệp từ bức chân dung tuyệt vời về Albert Einstein

Mới đây, Nghệ sĩ Jane Perkins đã tạo ra bức chân dung của nhà bác học Albert Einstein từ rác và những thứ tưởng chừng bỏ đi. Bức chân dung này, sau đó đã thu hút sự quan tâm của công chúng bởi ý nghĩa và thông điệp bảo vệ môi trường của nó.