Trao đổi về dùng từ “Làng” và “Thôn” trong xây dựng “Làng văn hoá kiểu mẫu” ở Vĩnh Phúc

Gần đây, Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển (vanhoavaphattrien.vn) đăng tải một số tin, bài về “Vĩnh Phúc xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu” được bạn đọc và công chúng quan tâm. Có thể nói Vĩnh Phúc là tỉnh tiên phong xây dựng Làng văn hoá kiểu mẫu gắn liền với Xây dựng Nông thôn mới nâng cao.