Tác phẩm được điêu khắc bìa cứng

Mới đây, Nghệ sĩ James Lake đã điêu khắc chân dung từ bìa cứng bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật thu hút sự quan tâm của công chúng.