Giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo trên Biển Đông

Trong bối cảnh hiện nay, quyết tâm chống lại hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định - IUU của cộng đồng quốc tế càng trở nên mạnh mẽ.