Thủ tướng thị sát và chỉ đạo đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội

Thủ tướng thị sát và chỉ đạo đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội