Từ khóa "VinFuture là nguồn động lực cho nhà khoa học ‘siêu vật liệu’ lấy nước từ không khí" :