Từ khóa "Việt Nam hi sinh cả máu của mình giải cứu Campuchia" :