Từ khóa "Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao hướng đến phát triển nông nghiệp xanh" :