Từ khóa "Thông điệp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan gửi tâm thư tới các nhà báo" :