Từ khóa "Phân bón trong nông nghiệp vấn đề nan giải đối với hàng chục triệu hộ nông dân" :