Từ khóa "PGS.TS Vũ Trọng Khải: Phát triển toàn diện nông thôn Việt Nam vì một miền quê đáng sống" :